Ter opscherping

5 februari 2018

'De Geest werkt in wie Hij wil.

Wij zouden denken dat de Heere de moordenaar aan het kruis voorbij zou gaan. Hij heeft iemand anders ter dood gebracht! Daar werkt de Heere toch niet in? Ja, toch wel. Hoe komt dat? De Geest blaast op de moordenaar, en die man wordt levend en mag ingaan in de vreugde van de Heere.

Daar komt een man op een wagen. Hij is zwart. Het is een Moorman. Hij gaat terug naar zijn land. Maar de Heere heeft Zijn oog op hem gericht. Hij ziet de man de profetie van Jesaja 53 leest. De Moorman begrijpt het niet, maar dan stuurt de Heere - door Zijn Geest, Die werkt als een wind - Filippus naar de Moorman, opdat hij onderwezen zou worden. Opdat hij de weg der waarheid zou verstaan. 'Verstaat gij ook hetgeen gij leest?'

Kijk, daar gaat een man naar Damaskus, blazende dreiging en moord. Gods Geest gaat hem geestelijk neervellen. Dat is Zijn wil. Dat doet Hij graag. Dat heeft Hij in het verleden al zoveel gedaan. En de wind blaast waarheen Hij wil. Ook op deze man. Dan wordt Saulus bekeerd en neergeveld op de weg, opdat hij God zou kennen en dienen, om Christus' wil. Saulus roept het uit: 'Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?'

De Heere bepaalt dus het tijdstip, Hij bepaalt de plaats en Hij bepaalt de personen in wie Hij werkt. Hij bepaalt ook de wijze waarop Hij in iemand werkt. Zó werkt de Heere.'

Uit: Ds. C. Neele: Gods stem in de natuur, B.V. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, 2016, pag. 29-30.


Terug naar het nieuwsoverzicht

Schoolgids